Rechtsvormkeuze

  • Post author:
  • Post category:Berichten

Voor welke rechtsvorm ga jij?

Gaaf! Je hebt een creatief idee en je wilt graag je eigen onderneming oprichten. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Veel startende ondernemers zijn zoekende naar de juiste rechtsvorm voor hun bedrijf. Er zijn allerlei verschillende rechtsvormen te onderscheiden.

In deze blog worden de meest voorkomende rechtsvormen kort toegelicht, waarbij ook de voor- en nadelen van iedere rechtsvorm worden opgenomen.

Eenmanszaak

Allereerst kennen we in het ondernemingsrecht de eenmanszaak. Een eenmanszaak is een onderneming die niet wettelijk is geregeld. Kenmerkend aan de eenmanszaak is dat deze vertegenwoordigd wordt door één persoon. Er kunnen natuurlijk wel meer personen werkzaam zijn binnen de onderneming. Bij een eenmanszaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het privé- en bedrijfsvermogen: in geval van schulden kan een schuldeiser dus zowel op het bedrijfsvermogen als op jouw privévermogen verhaal halen. Dit is een nadeel van de eenmanszaak. Een voordeel van de eenmanszaak is dat er geen formele oprichtingsvereisten of kosten zijn: zodra er werkzaamheden zijn en er een naam is bedacht, is de onderneming dus al een feit.

Personenvennootschap

Een personenvennootschap wordt opgericht op basis van een overeenkomst tussen de oprichters. In het Nederlandse recht wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Op ieder van deze personenvennootschappen zal in een aparte blog worden ingegaan, waarin je de voor- en nadelen van de rechtsvormen kunt lezen en waaruit duidelijk zal worden welke stappen je moet ondernemen om de desbetreffende personenvennootschap op te richten. Ook zal de vertegenwoordiging en aansprakelijkheid van de bestuurders hierin aan bod komen.

Bij een personenvennootschap richt je op door, tezamen met een of meer andere personen, een overeenkomst aan te gaan waarin je duidelijk hebt beschreven wie wat in het bedrijf investeert. De meewerkende partijen in een personenvennootschap vennoten genoemd. De samenwerking tussen deze vennoten staat bij een personenvennootschap centraal.

Kenmerkend voor een personenvennootschap is dat elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor eventuele schulden die binnen de onderneming worden gemaakt. Dit kan als een nadeel van de personenvennootschap worden gezien. Een groot voordeel van de personenvennootschap is dat vennoten gemakkelijk in- en uit kunnen treden en dat er geen notaris nodig is voor de oprichting van de onderneming.

 Rechtspersoon

Het Nederlandse recht kent ten slotte een aantal rechtspersonen, namelijk de vereniging, de coöperatie, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap en de stichting. Ook voor ieder van deze rechtspersonen zal een aparte blog worden gemaakt met daarin de details per rechtsvorm.

In grote lijnen komt het er op neer dat het oprichtingen van een rechtspersoon een aantal voordelen heeft. Zo dekt het de risico’s van de bestuurders in grotere mate in dan een personenvennootschap, omdat het privévermogen van het bedrijfsvermogen wordt gescheiden bij een rechtspersoon. Daarnaast biedt het oprichten van een rechtspersoon een waarborg van continuïteit van de onderneming, waardoor bij overlijden, curatele of faillissement van een van de bestuurders de rechtspersoon toch voort kan bestaan. Het grootste voordeel biedt een rechtspersoon op fiscaal gebied: bij een hoog inkomen dient bij een eenmanszaak of een personenvennootschap inkomstenbelasting te worden betaald voor een erg hoog bedrag. Een rechtspersoon moet geen inkomstenbelasting maar vennootschapsbelasting betalen en dit is een lager percentage. Verwacht je dus een hoge omzet? Dan is het fiscaal gezien voordeliger om een rechtspersoon op te richten.

Ben jij er al uit welke rechtsvorm je gaat kiezen? Zorg er in ieder geval voor dat je je onderneming inschrijft in het Handelsregister: dit is verplicht in Nederland!

Weet je nog altijd niet voor welke rechtsvorm je moet gaan? Lees dan vooral onze andere blogs, waarin duidelijker wordt ingegaan op de rechtsvormen!