You are currently viewing Een vof, en nu?!

Een vof, en nu?!

Kei tof: je hebt een rechtsvorm gekozen, en wel voor een vof! Na deze lastige keuze komen er veel dingen op je af en weet je vaak niet waar je mee moet beginnen. Na het lezen van deze blog weet je hopelijk welke stappen jij moet nemen die belangrijk zijn bij de oprichting van een vennootschap onder firma (hierna: ‘’vof’’).

Besluitvorming en vertegenwoordiging

Even een korte samenvatting van onze vorige blog over de verschillende rechtsvormen. De vof is een personenvennootschap, welke opgericht wordt door een overeenkomst tussen twee (of meer) partijen.

De vertegenwoordiging van een vof gaat als volgt: iedere vennoot die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd om namens de vennootschap te handelen. Iedere vennoot mag de vof dus in beginsel vertegenwoordigen. Dat betekent dat iedere vennoot bevoegd namens de vennootschap te handelen, geld uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden te verbinden. Een vennoot kan echter worden uitgesloten van deze vertegenwoordiging. Het gaat dan om handelingen die niet tot de vennootschap betrekkelijk zijn of tot welke de vennoten volgens de overeenkomst die zij hebben opgesteld onbevoegd zijn.

Ontbinding

De vof wordt in principe ontbonden door terugtrekking van een van de vennoten, of wanneer een van de vennoten komt te overlijden of failliet gaat. De onderneming houdt dan in principe op met bestaan. Ook als de samenstelling veranderd eindigt de onderneming in principe. Dit kan een vervelende situatie veroorzaken als de andere vennoten nog door willen gaan in de onderneming, maar wanneer één vennoot besluit te stoppen. Het is daarom raadzaam om een voortzettings- en een verblijvingsbeding op te nemen in je overeenkomst. Hulp nodig? SJAK staat natuurlijk altijd klaar om hierbij te helpen!

Tips & tricks

Tip 1: stel een vennootschapscontract op! Hierin leg je afspraken vast voor de situatie rondom je bedrijf. Het is echter niet verplicht. Hulp nodig? Aarzel dan niet om SJAK om hulp te vragen met het opstellen van een vennootschapscontract. Het is hoe dan ook handig om jouw vennootschapscontract te laten controleren door een jurist.

Tip 2: schrijf je in in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel! Dit is verplicht in het Nederlandse recht.

Tip 3: bedenk goed welke afspraken uit het vennootschapscontract handig zijn om ook te registeren in het Handelsregister. Hierdoor zijn bepaalde afspraken ook zichtbaar voor derden, wat eventuele externe aansprakelijkheid beperkt.

Leave a Reply