You are currently viewing Veranderingen in de samenstelling van jouw onderneming

Veranderingen in de samenstelling van jouw onderneming

Heb jij al een onderneming opgericht? En bestaat het bestuur van jouw onderneming uit meerdere vennoten? Dan kan het natuurlijk ooit voorkomen dat één van die vennoten wellicht uit de onderneming wil stappen. Wat gebeurt er dan met de onderneming?

In het contract van jouw desbetreffende onderneming heb je, samen met de andere vennoten of bestuurders, regels opgesteld over de samenstelling en de samenwerking. Als de samenwerking van jullie onderneming dan verandert, is dit in principe het einde van de vennootschap. Dit kan erg vervelend zijn als er bepaalde vennoten nog wél door willen gaan met de onderneming. Daarom zijn er in de wet twee bepalingen die dit mogelijk maken voor de vennoten:

  1. Het voortzettingsbeding. Dit is een beding waarin je in het contract aangeeft, dat op het moment dat één van de vennoten wegvalt, de overige vennoten de onderneming voort mogen zetten. Een belangrijk vereiste hierbij is dat er minimaal twee vennoten moeten zijn om voortzetting mogelijk te maken. Als er dus maar één vennoot overblijft in de onderneming, dan moet je over gaan tot een eenmanszaak.
  • Het verblijvingsbeding. Dit houdt in dat, als iemand uit de vennootschap gaat, de inbreng van die persoon dan nog in de vennootschap blijft. Als iemand bijvoorbeeld een bedrijfspand in de onderneming heeft ingebracht, dan blijft dat pand in de onderneming. De overige vennoten moeten dan de waarde van het pand aan de verlatende vennoot betalen. Deze inbreng hoeft niet per se een pand te zijn, dit kan ook een inbreng van arbeid zijn bijvoorbeeld.

Let op:

  • Voor iedere rechtsvorm gelden andere regels met betrekking tot deze bovenstaande veranderingen. Er kan dus verschil zitten in de regels voor bijvoorbeeld een bv en een vof.
  • Het is vereist dat bovenstaande bedingen zijn opgenomen in het contract. Laat dit door een specialist controleren!
  • Als er maar één vennoot overblijft die de onderneming voort wil zetten, MOET de onderneming dus overgaan tot een eenmanszaak. De vennoot kan dan niet in dezelfde vorm worden voortgezet.

Heb je vragen over jouw onderneming met betrekking tot deze veranderingen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij kunnen jou persoonlijk advies geven over deze veranderingen binnen jouw rechtsvorm.

Leave a Reply