You are currently viewing De mondelinge overeenkomst

De mondelinge overeenkomst

Heb jij per ongeluk ergens mee ingestemd en ben je nu bang dat er een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen? En zijn al die mondelinge overeenkomsten dan ook rechtsgeldig? Blijf vooral lezen voor het antwoord op deze vragen!

Wanneer je een onderneming hebt, ga je (bijna altijd) overeenkomsten met partijen aan.

Een overeenkomst komt, juridisch gezien, tot stand door een aanbod en aanvaarding van dat aanbod. Doet iemand jou dus een aanbod en stem jij daar mondeling mee is, dan is dit in beginsel een rechtsgeldige mondelinge overeenkomst.

Op het moment dat een mondelinge overeen

komst rechtsgeldig is, kan de wederpartij de afspraken uit deze overeenkomst ook afdwingen. Als je liever van de mondelinge overeenkomst afziet, kan de wederpartij de overeengekomen verplichtingen afdwingen. Dit kan ook via de rechter.

Let op:

Bij een mondelinge overeenkomst MOET het aanbod direct aanvaard worden. Als dit niet direct gebeurt, vervalt het aanbod. De mondelinge overeenkomst is dus niet rechtsgeldig als het aanbod later is aanvaardt. Degene die het aanbod heeft gedaan kan dan nog onder het aanbod uit komen als hij hier toch van af wil zien.

Het is dus belangrijk dat je (in de uitvoer van de werkzaamheden van jouw onderneming) altijd goed op let waar je mee instemt en welke overeenkomsten je dus mondeling aan gaat.

Leave a Reply