You are currently viewing Administratie

Administratie

Een administratie bijhouden is voor iedere onderneming belangrijk. Zo heb je een overzicht van je inkomsten en uitgaven en hoe je onderneming er voor staat. De wet geeft regels hoe ondernemingen deze administratie vorm moeten geven. Deze blog zal beschrijven wat de regels zijn over de administratie.

Eenmanszaak, VOF, CV, vereniging en stichting
Bij de eenmanszaak gelden de minste regels. Daar is enkel verplicht dat er een boekhouding wordt bijgehouden waaruit duidelijk te zien is wat de inkomsten en uitgaven zijn en hoe de onderneming er voor staat. Dit geldt ook voor de VOF en CV waarbij de vennoten niet allemaal volledig aansprakelijk zijn en voor de vereniging en stichting die niet in handelsregister staan en/of al twee boekjaren een netto-omzet hebben van minder dan €6.000.000,-.

Overige rechtspersonen
De komende regels zijn van toepassing op rest van de rechtsvormen die niet vallen onder de eerste gevallen. Voor deze rechtsvormen gelden strengere eisen. Naast dat zij een duidelijke boekhouding moeten hebben waaruit hun inkomsten en uitgaven blijken en de huidige stand van hun onderneming blijkt, moeten zij een jaarverslag maken. Het jaarverslag bevat een bestuursverslag en een jaarrekening bestaande uit de winst- en verliesrekening, begin- en eindbalans en een accountantsverklaring.

Het bestuursverslag is een verantwoording van het afgelopen boekjaar. Het bestuur beschrijft de visie van het afgelopen jaar en geeft aan wat de resultaten zijn van de onderneming. Daarbij geeft het bestuur ook aan wat hun verwachtingen zijn voor het komende boekjaar.

Het jaarverslag bevat ook een jaarrekening. Dit bevat de winst- en verliesrekening, de begin- en eindbalans en een accountantsverklaring. De winst- en verliesrekening laat zien wat in het boekjaar de opbrengsten en kosten waren en wat nettoresultaat is. De opbrengsten en kosten moeten daarbij zonder BTW worden opgenomen. Het verschil tussen opbrengsten en kosten met inkomsten en uitgaven, is dat bij opbrengsten en uitgaven ook toekomstige bedragen worden meegenomen.  Tot slot wordt nog een toelichting opgesteld op de winst- en verliesrekening. In de toelichting wordt per onderdeel van de winst- en verliesrekening beschreven hoe deze is ontstaan.

De begin- en eindbalans laten zien wat de bezittingen en schulden van de onderneming waren aan het begin van het boekjaar en aan het einde. De winst- en verliesrekening heeft namelijk effect op de balans en daarom zal deze tweemaal moeten worden opgesteld. Net als bij de winst- en verliesrekening moet er een toelichting worden opgesteld. Deze zal uitleggen voor elke balanspost waarom deze wel al dan niet is veranderd door de winst- en verliesrekening.

Op het moment dat de jaarrekening is opgesteld, zal deze gecontroleerd moeten worden door een accountant. Als de accountant de jaarrekening heeft goedgekeurd, dan kan het bestuur het jaarverslag ondertekenen. Als er een algemene vergadering bij de onderneming zit, dan moeten zij ook een handtekening moeten zetten. Het jaarverslag moet dan bij de KvK worden gedeponeerd. Dit moet binnen een half jaar na afloop van het boekjaar.

Accountant inschakelen
Het opstellen van een jaarverslag is erg complex. Het is dan ook aan te raden om hier hulp voor in te schakelen zoals een accountant. Daarbij is het zo dat er nog veel uitzonderingen gelden met betrekking tot de administratie. Deze zijn echter te complex om in deze blog te schrijven. Een accountant zal hier kunnen kijken welke uitzonderingen voor jou van toepassing zijn.

Hopelijk heeft deze blog wat geholpen. Mocht je nog vragen hebben dan kunt je deze altijd aan het SJAK stellen. Wij stellen graag een gepersonaliseerd advies voor je op.

Leave a Reply