You are currently viewing Ontwerpverordening Kunstmatige Intelligentie

Ontwerpverordening Kunstmatige Intelligentie

De Europese Commissie heeft op 21 april 2021 een voorstel gedaan voor de regulatie en het vastleggen van geharmoniseerde richtlijnen met betrekking tot kunstmatige intelligentie. In de Ontwerpverordening Kunstmatige Intelligentie zijn specifieke regels opgesteld met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie, ook wel artificiële intelligentie.

In dit blog vertelt SJAK je wat meer over de Ontwerpverordening Kunstmatige Intelligentie van de Europese Commissie. Ben je geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie, dus het nabootsen van menselijke intelligentie op systemen en machines? Lees dan verder!

Wat is kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie is het nabootsen van menselijke intelligentie en handelingen op computersystemen. De machine of computer neemt dan menselijke handelingen over. In het dagelijks leven heb je meer te maken met kunstmatige intelligentie dan je zelf denkt.

Om een voorbeeld te noemen: Iedereen heeft wel eens een onlineaankoop gedaan. Na deze aankoop zijn er vaak persoonlijke aanbiedingen op de website te zien. Deze aanbeveling is door kunstmatige intelligentie mogelijk! Een ander voorbeeld van kunstmatige intelligentie waar we allemaal wel eens gebruik van hebben gemaakt, is een virtuele assistent, zoals Siri.

Op wie is de Ontwerpverordening Kunstmatige Intelligentie van toepassing?

In het tweede artikel van de verordening staat dat de verordening van toepassing is op:

  • degene die kunstmatige intelligentiesystemen in de Europese Unie in de handel brengt of in gebruik stelt. Het maakt daarbij niet uit waar diegene zich bevindt, ook niet als dit buiten de Europese Unie is;
  • degene die van kunstmatige intelligentiesystemen gebruik maakt en zich bevindt in de Europese Unie;
  • aanbieders en gebruikers van kunstmatige intelligentiesystemen uit een derde land, als de uitvoer van het systeem wordt gebruikt in de Europese Unie.

Volgens de verordening is een aanbieder degene die kunstmatige intelligentiesystemen ontwikkelt of een systeem heeft en dit in de handel wil brengen c.q. brengt of onder eigen naam hiervan gebruik laat maken. Een gebruiker is volgens de verordening degene die onder eigen verantwoordelijkheid gebruik maakt van kunstmatige intelligentiesystemen, tenzij dit systeem voor een persoonlijke niet-beroepsactiviteit wordt gebruikt.

Wat voor regels kun je in de Ontwerpverordening Kunstmatige Intelligentie vinden?

Gezien het feit dat het een ontwerpverordening betreft, betekent dit dat de regels in deze verordening nog niet definitief zijn gemaakt. De verordening categoriseert de toepassing van kunstmatige intelligentie in vier verschillende niveaus: onacceptabel risico, hoog risico, beperkt risico en een minimaal risico. Bij een hoog risico heb je te maken met meer regels dan bij een laag risico. Het is dus van belang goed in kaart te brengen onder welk risico jouw situatie valt.

Neem gerust met SJAK contact op bij vragen over dit onderwerp!

Leave a Reply