You are currently viewing De verschillende ontslagredenen

De verschillende ontslagredenen

Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever kan niet zomaar. Hieraan zijn voor de opzegging geldende regels verbonden, zoals het vragen van toestemming en het in acht nemen van een opzegtermijn. In deze blog bespreken we de verschillende redenen voor een ontslag.

Bedrijfseconomische redenen

Zodra zich financiële veranderingen voordoen of deze noodzakelijk zijn in het bedrijf, kan het zo zijn dat het noodzakelijk is om een werknemer te ontslaan. De verschillende bedrijfseconomische redenen hiervoor kunnen zijn: de financiële situatie die slechter wordt, werk- of omzetvermindering, technologische veranderingen, bedrijfsorganisatorische redenen of een bedrijfsverhuizing of -sluiting. Het is ook mogelijk om verschillende soorten bedrijfseconomische redenen te combineren voor een rechtvaardig ontslag.

Arbeidsongeschikt

Indien de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is, naar verwachting niet binnen 26 weken zal herstellen en er binnen de organisatie geen andere passende functie is, is dit een reden voor ontslag. 

Disfunctioneren

Als er ontevredenheid ontstaat over het functioneren van de werknemer, is ontslag door disfunctioneren een optie. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, want dit is niet zomaar mogelijk. Ten eerste zal de werkgever moeten aantonen dat er sprake is van disfunctioneren van de werknemer; ten eerste zal aangetoond moeten worden dat de werknemer niet voldoet aan de functievereisten. Daarna zal de situatie met de werknemer moeten worden besproken en moet hij in de gelegenheid worden gesteld om zijn functioneren te verbeteren, denk hierbij aan cursussen of een coach. Zodra dit niet werkt, dient de werkgever een interne alternatieve functie te vinden voor de werknemer, zodat deze werknemer binnen het bedrijf kan blijven werken. Al met al moet er bij disfunctioneren een goede dossieropbouw zijn; disfunctioneren, verbetertraject en het niet kunnen vinden van een passende functie moeten hierin bewezen worden.

Verwijtbaar handelen

Zodra er twijfel ontstaat over of de gedraging van de werknemer ernstig genoeg is voor ontslag op staande voet (zie de laatste grond), is verwijtbaar handelen een goed alternatief. Denk hierbij aan regelmatig te laat komen, schenden van de geheimhouding of misdragingen op de werkvloer.

Verstoorde arbeidsrelatie

Daarnaast is het mogelijk om een werknemer te ontslaan als er een duurzame en ernstige verstoring van de arbeidsrelatie is ontstaan tussen de werknemer en een collega of met een leidinggevende. Als werkgever ben je verplicht om een conflict op te lossen. Dit is mogelijk door de betreffende persoon te herplaatsen binnen het bedrijf of, tenzij dit niet in de reden ligt, door het inschakelen van een mediator. Ook bij een verstoorde arbeidsrelatie dient de reden voor ontslag te worden bewezen.

Cumulatie van gronden

Het is ook mogelijk om een aantal van de bovenstaande ontslagredenen te combineren, zoals disfunctioneren met verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsrelatie. Het voordeel hiervan is dat het mogelijk is om meerdere, onvolledige redenen te combineren, zodat ontslag uiteindelijk rechtvaardig is. Het kan in die situatie dan niet van de werkgever gevergd worden dat deze werknemer nog langer in dienst blijft.

Ontslag op staande voet

Tot slot is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hiervoor dient er wel sprake te zijn van een dringende reden. Wat een dringende reden is hangt af van alle feiten en omstandigheden van het geval. Hierbij kun je denken aan diefstal en ernstig grensoverschrijdend gedrag.

Bedankt voor het lezen van de blog over de verschillende ontslagredenen. In deze blog zijn een aantal redenen globaal omschreven. Wil je weten hoe het precies zit met jouw eigen situatie of hoe het ontslagproces uiteindelijk in zijn werk gaat? Neem dan contact op met SJAK. We geven je een passend advies op maat.

Leave a Reply