You are currently viewing De belangrijkste tips voor het kopen van een woning

De belangrijkste tips voor het kopen van een woning

Een woning kopen: voor veel mensen een grote stap in hun leven! Ook geen alledaagse kost voor de meeste mensen. In een tijd waarin de woningprijzen hoger dan óóit zijn, kunnen jullie wel wat tips gebruiken waar je op kan letten bij het kopen van een woning. Juridisch gezien zitten er soms nog wat haken en ogen aan, en je kan maar beter goed voorbereid zijn op deze grote aankoop!

In deze blog gaan we uit van een particuliere koper.

De koop van een woning is een onroerende zaak. Als particuliere koper geniet je een aantal beschermingen bij de koop van een woning:

  • Schriftelijk: de koop van een woning door een particuliere koper dient schriftelijk te worden aangegaan. Een mondelinge overeenkomst is dus niet geldig;
  • Bedenktijd: je hebt als particuliere koper vervolgens 3 dagen bedenktijd. Dit beschermt jou als koper tegen overhaast handelen. Gebruik deze 3 dagen dus ook om goed na te denken;
  • Terhandstelling: de termijn van de bedenktijd van 3 dagen begint pas te lopen op het moment waarop de koopakte ter hand wordt gesteld aan de koper, dus wanneer de koper deze akte ontvangt. De termijn begint te lopen, de dag volgend op de dag van de terhandstelling. Wordt de koopakte op dinsdag ter hand gesteld, dan begint de termijn van 3 dagen bedenktijd dus op woensdag te lopen;
  • Ontbinding: tijdens de bedenktijd kan de particuliere koper besluiten dat hij afziet van de koop. Je hoeft geen reden op te geven voor ontbinding! Let op: als je niet binnen de 3 dagen bedenktijd ontbindt, dan ben je definitief gebonden aan de koopovereenkomst. Let op: de ontbinding is alleen effectief als de ontbinding de geadresseerde BINNEN de termijn van 3 dagen heeft bereikt.

Let op: je hebt als koper een onderzoeksplicht! De omvang van deze onderzoeksplicht is afhankelijk van de aard van de verkochte zaak en de omstandigheden. Controleer de woning dus altijd goed!

Leave a Reply