You are currently viewing Handelsregister

Handelsregister

Het Handelsregister: voor ondernemers wellicht een bekende term. Maar wat is het Handelsregister precies?

Wat is het Handelsregister?

In het Handelsregister kan je bedrijven opzoeken. Je kan hier bedrijfsinformatie opvragen. Het Handelsregister bevat dus alle gegevens van alle ondernemingen. Het Handelsregister maakt het gemakkelijk te achterhalen met wat voor bedrijf jij zaken doet. Als een bedrijf bijvoorbeeld failliet verklaard is, staat dit in het Handelsregister.

Het doel van het Handelsregister is met name het vorderen van rechtszekerheid in het economisch verkeer. Deze rechtszekerheid wordt gewaarborgd doordat de gegevens voor iedereen zichtbaar zijn en iedereen dus weet waar hij of zij aan toe is. Iedere onderneming is daarom verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister. Dit staat in de wet beschreven in de speciale Handelsregisterwet.

Alle rechtspersonen dienen zich op grond van deze wet verplicht in te schrijven. Er wordt één uitzondering gemaakt, namelijk voor de informele vereniging. Daarvoor is inschrijving niet verplicht.

De Handelsregisterwet bepaalt ook wie de onderneming in dient te schrijven in het Handelsregister: namelijk degene aan wie de onderneming toebehoort.

Gevolgen onjuiste inschrijving

Wat gebeurt er nou als jij je onderneming niet volledig, of niet juist, inschrijft in het Handelsregister? Dan kan de derde, dus degene met wie jij als onderneming een overeenkomst aangaat, uitgaan van wat er in het Handelsregister staat. Staat er foute informatie over jouw onderneming in het Handelsregister, dan kan de derde niet verweten worden dat hij van deze informatie uit is gegaan, omdat hij de juiste informatie niet kon weten. Er stond immers foutieve informatie in het Handelsregister.

Tips:

  • Je kunt jouw onderneming inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel! Via de website van de Kamer van Koophandel kan je eenvoudig een afspraak maken om jouw onderneming in te schrijven;
  • Voor een inschrijving in het Handelsregister betaal je eenmalig €51,30 euro;
  • Let op: je bent verplicht om jouw onderneming in te schrijven in het Handelsregister!

Leave a Reply