You are currently viewing Drie belangrijkste voordelen van de VOF

Drie belangrijkste voordelen van de VOF

Wat is een VOF nu eigenlijk? En wat zijn voor jou als ondernemer de drie belangrijkste voordelen van de VOF? In deze blog neem ik jullie hierin mee.

 Wat is een VOF?

De afkorting VOF staat voor ‘vennootschap onder firma’. Bij een VOF is er altijd sprake van een samenwerking tussen meerdere personen. Deze personen worden ook wel vennoten genoemd. Elke vennoot kan zelfstandig de vennootschap vertegenwoordigen. Hierbij kan gedacht worden aan het aangaan van een contract. Om de samenwerking aan te gaan brengen alle vennoten iets in. Deze inbreng kan bestaan uit geld, arbeid en goederen. Uiteindelijk zijn alle vennoten eigenaar van hetgeen dat is ingebracht. Het is ook mogelijk dat je het genot van goederen inbrengt, dan kunnen de vennoten enkel gebruik maken van die goederen maar worden ze geen eigenaar. Tot slot zijn ook alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk.

  1. Eenvoudige oprichting van de VOF

Aan het oprichten van een VOF is maar één vereiste verbonden. Om een VOF op te richten is enkel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel vereist. Zo simpel is het dus om een VOF op te richten. Echter, vanuit verschillende aspecten valt het aan te raden om afspraken tussen de vennoten schriftelijk vast te leggen in een VOF-overeenkomst. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan welke vennoot wat heeft ingebracht.

  • Minder administratieve verplichtingen

Als VOF ben je in tegenstelling tot bijvoorbeeld een BV wettelijk niet verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Of je deze dus opstelt is als jullie aan vennoten. De jaarrekening geeft een overzicht over de stand van financiële zaken in je bedrijf over het afgelopen jaar. Uiteraard dien je wel over een nette boekhouding te beschikken.

  • Fiscaal voordelig bij lage winsten

Bij winsten onder de €100.000,- kom je voordeliger uit met een VOF dan bijvoorbeeld een BV. Als vennoot in een VOF betaal je inkomstenbelasting over jouw deel van de winst. Hierbij kun je dezelfde belastingvoordelen krijgen als een zelfstandige. Het gaat dan om aftrekposten zoals bijvoorbeeld ondernemersaftrek en MKB-vrijstelling. Wil je in aanmerking komen voor deze voordelen dan dien je wel aan een aantal eisen te voldoen.

Mochten er naar aanleiding van deze blog vragen bestaan, stel ze dan aan SJAK!

Leave a Reply