You are currently viewing Privacyverklaring

Privacyverklaring

De privacywet, de welbekende ‘AVG’, speelt een grote rol in de Nederlandse samenleving. Als je als startende ondernemer gegevens van je klanten gaat verzamelen, is het van groot belang dat je de klant informeert over de verzameling van deze gegevens.

Over welke gegevens spreken we in de AVG?

Het gaat bij de verzameling van deze ‘gegevens’ over persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je een specifiek persoon kunt identificeren. Denk hierbij aan namen, adressen, e-mail adressen, etc. Dit zijn dingen die vrijwel iedere onderneming verzamelt ter uitvoering van hun werk.

Wanneer is de AVG van toepassing?

In de AVG wordt gesproken van verwerkingsactiviteiten of verwerkingshandelingen. Dit zijn alle activiteiten die met persoonsgegevens kunnen worden gedaan, zoals het opslaan, wijzigen, bewaren, doorzenden, analyseren, verwijderen, etc. van de persoonsgegevens.

Als je besluit om de persoonsgegevens van een klant te bewaren, dan moet je daarvoor expliciet toestemming vragen aan je klant. De klant moet weten welke gegevens je bewaart en waarvoor (met welk doel). De toestemming moet volgens de wet specifiek en geïnformeerd zijn. Dat betekent dat je moet uitleggen aan je klant waar je de gegevens precies voor gaat gebruiken. Dit kan je mondeling uitleggen, maar het is handiger om een stukje tekst op te stellen waarin je alles uitlegt. Je kan bijvoorbeeld een privacyverklaring opstellen, die je op de website van je onderneming kan zetten en waarnaar je alle klanten verwijst.

Dus bewaar jij persoonsgegevens van een klant? Sla jij gegevens op (op papier of in een computer systeem)? Dan moet de klant hier toestemming voor geven!

  • Vraag de klant dus altijd om toestemming voor de dingen die jij met de gegevens wilt doen;
  • Wees specifiek: leg de klant uit welke gegevens je gaat bewaren en met welk doel;
  • Tip: stel een privacyverklaring op en zet deze op jouw website! Het is makkelijker om klanten door te verwijzen naar deze privacyverklaring, dan deze individueel naar iedere klant door te sturen;
  • Let op: zorg er altijd voor dat de klant expliciet toestemming geeft als ze de privacyverklaring hebben gelezen.

Team SJAK staat altijd klaar om jouw privacyverklaring te controleren of op te stellen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen!

Leave a Reply