You are currently viewing Seksueel grensoverschrijdend gedrag als dringende reden voor ontslag op staande voet?

Seksueel grensoverschrijdend gedrag als dringende reden voor ontslag op staande voet?

In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Denk aan bedrijven als The Voice of Holland en A.F.C. AJAX. Dit zijn de bekende voorbeelden, maar het komt in andere en kleinere bedrijven ook vaak genoeg voor dat werknemers te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Indien dit het geval is in een bedrijf, is dit dan een reden voor ontslag op staande voet? In deze blog lees je daar meer over.

Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Op grond van de wet wordt seksuele intimidatie omschreven als: ‘enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd’. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarbij iemand zonder toestemming, vrijwilligheid of gelijkwaardigheid wordt benaderd, gemanipuleerd of gedwongen tot seks.

Ontslag op staande voet

Zoals in een vorige blog van SJAK te lezen is over de verschillende ontslagredenen, kan een ontslag op staande voet niet zomaar; hier zitten voorwaarden aan verbonden. Voor een ontslag op staande voet is in ieder geval een dringende reden nodig. Een dringende reden is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden van het geval. Hierbij wordt gekeken naar de aard en ernst van de gedraging, de aard van de arbeidsovereenkomst, de duur van de arbeidsovereenkomst en de wijze waarop de werknemer heeft gefunctioneerd en tot slot de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals de leeftijd en de gevolgen van het ontslag. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag kan er zeer zeker sprake zijn van een dringende reden.

De rechter

Het slachtoffer heeft de bewijslast. Dit bewijs kan bestaan uit beeldmateriaal, getuigenissen of schriftelijke stukken. Ook al kan het gedrag bewezen worden, dan betekent dit niet altijd dat er kan worden overgegaan tot ontslag. De omstandigheden van het geval spelen dus ook in deze situatie een belangrijke rol. Denk hierbij weer aan de leeftijd de duur van de arbeidsovereenkomst en het feit dat iemand altijd goed gefunctioneerd heeft, maar ook aan de cultuur binnen een bedrijf en de mogelijk losse omgangsvormen in de werksfeer of aan het verkeren in een machtspositie.

Uit verschillende jurisprudentie blijkt dat ontslag op staande voet niet zomaar gegeven wordt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook al is er bewijs. Er wordt altijd naar de omstandigheden van het geval gekeken. Als een weknemer al tientallen jaren in dienst is bij een werkgever en een grensoverschrijdend bericht stuurt naar een collega, zal de rechter hem of haar daar niet fataal op afrekenen. Alle situaties hangen vaak mede samen met of er sprake is van een machtspositie of een gelijkwaardige situatie. Indien er sprake is van een machtspositie zal de rechter hier strenger naar oordelen.

Wil je weten hoe het precies zit met jouw eigen situatie? Neem dan contact op met SJAK en we geven je een passend advies op maat.

Leave a Reply