You are currently viewing Huurprijswijziging

Huurprijswijziging

Op 26 2022 schreven wij een inleidend blog over huurrecht. Vandaag gaan we verder op het huurrecht in: we gaan het hebben over huurprijswijziging.

We gaan in deze blog uit van de positie van de huurder.

Huurprijsverlaging

Huur jij een woonruimte en heb jij het idee dat jij teveel huur betaald voor die woonruimte? Dan heb je een aantal mogelijkheden:

  1. Doe de huurprijscheck! Via:  https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/nieuwe-huurprijscheck/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte kan jij een inschatting maken van de juiste huurprijs voor jouw woonruimte. Je moet hiervoor een vragenlijst invullen en dan wordt een passende huurprijs berekend, aan de hand van het puntenstelsel. Het puntenstelsel houdt in dat je een bepaalde hoeveelheid punten krijgt voor bepaalde elementen in jouw woonruimte;
  2. Toets de aanvangshuur! Als huurder kan je, gedurende 6 maanden nadat jij de huurovereenkomst aan bent gegaan, jouw huurprijs laten toetsen door de huurcommissie. De huurcommissie doet een uitspraak over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs. Zo weet jij of je te veel betaald voor jouw huurwoning;
  3. Doe een verlagingsvoorstel aan de verhuurder! Blijkt uit de uitspraak van de huurcommissie dat jij te veel huur betaald? Doe dan een verlagingsvoorstel aan de verhuurder. Wil je meer weten over de gang van zaken hiervan? Neem dan vooral contact op met ons!
  4. Is er sprake van een gebrek? Wanneer er sprake is van een gebrek in jouw woning, kan jij in sommige gevallen ook huurvermindering vorderen, of eventueel een schade vergoeding.

Hulp nodig met de huurprijscheck, contact opnemen met de huurcommissie of een verlagingsvoorstel? Of heb jij andere vragen over jouw huurwoning? Neem dan contact met ons op via: info@sjak-jhs.nl.

Leave a Reply