You are currently viewing Mediation versus rechtspraak

Mediation versus rechtspraak

De gang naar de rechter is niet de enige manier om een juridisch geschil op te lossen. Door mediation kan je ook samen met de tegenpartij tot een oplossing komen. In deze blog wordt uitleg gegeven over de voor- en nadelen van mediation tegenover de rechtspraak en wat mediation nou in de praktijk betekent.

Ben je geïnteresseerd naar de verschillende manieren van geschilbeslechting? Lees dan verder!

Wat is mediation?

Mediation is een manier waarop een juridisch geschil opgelost kan worden. Dit gebeurt door middel van een onafhankelijke mediator die de partijen bijstaat in het proces waarmee de partijen tot een oplossing komen samen. In dit proces wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen, waardoor vaak de uitkomst als gunstig wordt ervaren. De partijen komen namelijk samen tot een oplossing. Door het in kaart brengen van de verschillende belangen kan een oplossing worden bedacht die de belangen van alle partijen tegemoetkomt.

Voor mediation moet er dus sprake zijn van een juridisch geschil die door partijen zelf opgelost gaat worden onder begeleiding van een onafhankelijke derde. Het doel van mediation is dan ook om door te praten en gevoelens te uiten achter de belangen van alle partijen te komen en dat de partijen samen tot een oplossing komen waarmee de partijen allemaal tevreden zijn.

Waarom is een juridische procedure niet altijd wenselijk?

Een juridische procedure heeft niet altijd de voorkeur boven een andere manier van geschilbeslechting. Een juridische procedure kan namelijk veel tijd in beslag nemen en veel geld kosten. Daarbij is de uitkomst van een juridische procedure niet altijd voor alle partijen gunstig. Door mediation is het mogelijk tot een oplossing te komen waarmee alle partijen instemmen.

Wanneer er in de toekomst veel contact met elkaar gehouden dient te worden, is mediation een goede uitkomst. Hiermee blijft de verstandhouding namelijk intact vanwege het onderlinge overleg. Indien partijen niet deel willen nemen aan de mediation en het niet eens zijn met de gang van zaken, dan kunnen zij niet gedwongen worden de mediation voort te zetten. Mediation is namelijk vrijwillig. Partijen dienen echter wel inspanning te leveren voor een goed verloop van de mediation, indien zij voor mediation hebben gekozen.

Voor welke soort conflicten kan mediation gebruikt worden?

Mediation kan gebruikt worden bij ontzettend veel rechtsgebieden. Zo kan er bij een echtscheiding mediation ingezet worden voor het regelen van de voogdij over de kinderen bijvoorbeeld. Daarnaast kan mediation ingezet worden in een arbeidsrechtelijk geschil tussen werknemer en werkgever. Dit zijn enkel een paar voorbeelden van een mogelijk geschil wat kan worden opgelost door mediation. Deze opsomming is dus zeker niet limitatief. Ook in het bedrijfsleven is het namelijk mogelijk mediation in te zetten wanneer partijen bijvoorbeeld discussie hebben over de overeenkomst die zij hebben afgesloten.

Wil jij meer weten over mediation of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via info@sjak-jhs.nl.

Leave a Reply