You are currently viewing De samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst

Veel bedrijven werken met een ander bedrijf samen. Een samenwerking kan op een aantal verschillende manieren tot stand komen. Als een samenwerking tot stand komt door een contractuele samenwerking, gebeurt dit middels een samenwerkingsovereenkomst.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee (of meer) bedrijven die met elkaar willen samenwerken. De samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen. Je kan afspraken maken over het delen van bepaalde kosten, maar ook over inbreng, in deze samenwerkingsovereenkomst.

De juridische kwalificatie van de samenwerkingsovereenkomst is afhankelijk van de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst. Het ligt dus aan wat je afspreekt in de samenwerkingsovereenkomst, of het gekwalificeerd wordt als een overeenkomst van opdracht, of een koopovereenkomst. In dit geval zijn er zowel gewone regels over overeenkomsten van toepassing op jouw overeenkomst, als specifieke regels voor de betreffende soort overeenkomst.

Niet bij wet geregeld

Sui generis: een zuivere samenwerkingsovereenkomst is niet bij wet geregeld: hij valt enkel onder de algemene regels voor overeenkomsten en er gelden dan geen specifieke regels voor jouw samenwerkingsovereenkomst.

Inhoud samenwerkingsovereenkomst

Het afspreken van afwijkende afspraken in de samenwerkingsovereenkomst is mogelijk, omdat wettelijk gezien de algemene regels voor overeenkomsten van zogenoemd regelend recht zijn. Wat betekent dat? Dat houdt in dat vrijwel alles opgenomen kan worden in de samenwerkingsovereenkomst! Goed nieuws dus. Of juist niet? Dit zorgt er wel voor dat je de samenwerkingsovereenkomst goed door moet lezen voordat je deze ondertekent.

Onmisbare dingen in een samenwerkingsovereenkomst zijn: duidelijke beschrijving van de partijen die de overeenkomst aangaan, de verplichtingen over en weer duidelijk beschreven, de manier van beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, de duur van de samenwerkingsovereenkomst en bijvoorbeeld afspraken over aansprakelijkheid.

Samenwerkingsovereenkomst beëindigen

Mogelijkheden tot beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst zijn:

  • Het aflopen van de tijd waarvoor de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
  • Opzegging;
  • Ontbinding;
  • Vernietiging;
  • Nietigheid van de samenwerkingsovereenkomst;
  • Beëindiging door middel van wederzijds goedvinden.

Hulp nodig met het opstellen of nakijken van jouw samenwerkingsovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op via: info@sjak-jhs.nl!

Leave a Reply