You are currently viewing Welke vergunningen heeft mijn onderneming nodig?

Welke vergunningen heeft mijn onderneming nodig?

Als je een eigen onderneming begint, moet je soms ook bijkomende vergunningen hebben. Welke vergunning hangt af van jouw soort onderneming. Zo gelden er specifieke vergunningen voor de horeca, goederen- of taxivervoer en financiële dienstverlening. Er is heel veel wetgeving en het is niet altijd gemakkelijk te weten welke vergunningen je nodig hebt. Indien je vragen hebt over welke vergunningen je precies nodig hebt, kan je zowel telefonisch als via de mail contact opnemen met SJAK.

Sectorspecifieke vergunningen

  1. Horeca

Drank- en horecavergunning

Als je als ondernemer alcoholische dranken wilt aanbieden in een horecagelegenheid, moet je eerst een vergunning aanvragen bij de burgemeester voordat je alcoholhoudende dranken mag inschenken. 

Terrasvergunning

Als je als horecaondernemer een terras wilt aanleggen buiten op straat of wilt uitbreiden, dan heb je vaak of in een aantal gemeentes een terrasvergunning nodig.

Vergunning voor kansspelen

Indien een horecaondernemer gokautomaten aanschaft, dan dient de ondernemer een vergunning voor kansspelen in zijn/haar bezit te hebben.

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te runnen. Gemeenten besluiten zelf aan welke voorwaarden horecabedrijven in hun gemeenten moeten voldoen. Controleer altijd of jouw bedrijf past binnen het bestemmingsplan van jouw gemeente. Meestal stelt de gemeente ook eisen aan de openbare orde en veiligheid in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Tewerkstellingsvergunning

Als jij als werkgever iemand van buiten de EER (Europees Economische Ruimte) in dienst wilt nemen, is vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten werkvergunningen: de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Het UWV toetst of de vreemdeling in Nederland mag werken. De duur van het werk bepaalt of jij een TWV of GVVA moet aanvragen.

  • Goederen- of taxivervoer

Taxivervoer

Als je professioneel personen wilt vervoeren (taxivervoer), dan dien je de vergunning voor taxivervoer aan te vragen bij het Kiwa Register. Verder dien je dan de chauffeurskaart in jouw bezit te hebben. Deze kan eveneens bij het Kiwa Register worden aangevraagd.

Goederenvervoer

Voor het mogen vervoeren van goederen heb je onder voorwaarden een vergunning nodig. Zo heb je een vergunning nodig voor het vervoeren van goederen binnen Nederland, dan wel binnen de EU (Eurovergunning).

Deze eurovergunning heb je nodig voor:

  • Beroepsgoederenvervoer in Nederland met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilo;
  • Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer binnen de EU met voertuigen met een maximum toegestaan gewicht van meer dan 3500 kilo.

Tewerkstellingsvergunning

Als jij als werkgever iemand van buiten de EER (Europees Economische Ruimte) in dienst wilt nemen, is vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten werkvergunningen: de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Het UWV toetst of de vreemdeling in Nederland mag werken. De duur van het werk bepaalt of jij een TWV of GVVA moet aanvragen.

  • Financiële dienstverlening

Als je je wilt gaan bezighouden met financiële dienstverlening, dan is het afhankelijk van de soort activiteit of je een vergunning nodig hebt. Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij het AFM. Voor de onderstaande activiteiten geldt een vergunningsverplichting:

  1. Bij het adviseren of bemiddelen in een financieel product;
  2. Bij het verlenen van beleggingsdiensten;
  3. Bij het aanbieden van leningen;
  4. Bij het beheren van beleggingen;
  5. Bij het bemiddelen in verzekeringen of optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen

Leave a Reply