You are currently viewing <strong>Alles wat jij moet weten over de oprichting van een Maatschap.</strong>

Alles wat jij moet weten over de oprichting van een Maatschap.

Een maatschap, misschien heb je er al weleens van gehoord of ben je er al eens mee in aanraking gekomen. Deze ondernemingsvorm wordt vaak gebruikt in de juridische en medische sector maar ook in de agrarische sector. We spreken van een rechtsvorm waarbij twee of meer partners, ook wel maten genoemd, gezamenlijk en onder één naam een onderneming draaien. Maten werken dus samen maar zijn zelfstandig ondernemers.

Een maatschap is een personenvennootschap die meestal uit natuurlijke personen bestaat. Een nadeel van deze ondernemingsvorm is dat hij geen rechtspersoonlijkheid heeft. Daarom zijn maten met hun eigen geld aansprakelijk voor schulden. Enkele kenmerken van de ondernemingsvorm zijn:

  • samenwerken op basis van gelijkwaardigheid;
  • elke maat brengt iets in, zoals arbeid, geld of goederen;
  • de maatschap is gericht op financieel voordeel, dat de maten delen;

Voor het oprichten van een maatschap kun je terecht bij een boekhouder, notaris of advocaat. Dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Op die manier kun je bijvoorbeeld voor- en nadelen bespreken om te kijken of dit de best passende ondernemingsvorm is.  

Uiteindelijk moet een maatschap, net als alle andere ondernemingen, worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiernaast moeten de Ultimate Beneficial Owners ook ingeschreven worden in het zogenaamde UBO-register. Dit zijn de uiteindelijk belanghebbenden van de maatschap. Naast deze inschrijvingen is het verstandig om een maatschapscontract op te stellen. Ook dit is niet verplicht, maar wel verstandig. Zo’n contract bevat spelregels, zodat iedere maat weet waar hij aan toe is. Voorbeelden van die afspraken zijn:

  • wie de maten zijn en wat ze inbrengen;
  • de winstverdeling. Die is vaak op basis van de inbreng, tenzij anders afgesproken. Het is echter wel verboden dat één maat alles krijgt;
  • hoe de bevoegdheden verdeeld zijn;
  • hoe en wanneer je uit elkaar gaat;

Een maatschap is een samenwerkingsverband, maar toch ga je in eerste instantie alleen verplichtingen aan voor jezelf en niet voor de andere maten. Voor de aansprakelijkheid geldt hetzelfde. Iedere maat is afzonderlijk aansprakelijk ook tot in zijn privé vermogen. Dit houdt in dat iedere maat schulden betaald vanuit zijn persoonlijke bankrekening.

Dan aanpassen of beëindigen. Het aanpassen is altijd mogelijk, zo kan de onderneming bijvoorbeeld omgezet worden in een BV of coöperatie. Dit kan bijvoorbeeld als je af wilt van de persoonlijke aansprakelijkheid of de risico’s wilt spreiden. Hoe en waarom je dit wilt, moet wel altijd via bij notaris geregeld worden.

Wanneer een maat stopt of overlijdt, is de maatschap wettelijk ontbonden en eindigt deze. Als je wilt dat hij dan toch blijft bestaan moet je dit regelen in het maatschapscontract met een verblijvensbeding of overnamebeding. De wijzigingen moeten hierna altijd door worden gegeven aan de Kamer van Koophandel en de belastingdienst. Stopt de maatschap wel helemaal, bijvoorbeeld door het opzeggen van de maten, dan moet de onderneming ontbonden worden en alle zaken verdeeld. Dit betekent dat de maten hun schulden betalen en aandelen terugkrijgen in goederen of geld. De manier waarop dit gebeurt moet ook worden geregeld in het maatschapscontract.
Nu weet je alles over de oprichting van een maatschap en kun ook jij aan de slag. Veel succes met de oprichting!

Leave a Reply