You are currently viewing Commanditaire vennootschap 

Commanditaire vennootschap 

Ben jij student en startende ondernemer, dan heb je een keuze te maken. Om te weten welke ondernemingsvormen er zijn, moet je eerst weten wat een onderneming is. Een onderneming is in de maatschappij een zelfstandig bedrijf. Je moet een keuze maken uit de verschillende ondernemingsvormen, zoals besloten vennootschap, naamloze vennootschap, maatschap of een eenmanszaak. Op de site zijn verschillende blogs gemaakt over de ondernemingsvormen.   
 
De commanditaire vennootschap, ook wel C.V genoemd, is de ondernemingsvorm die ik ga toelichten. Het wetboek van koophandel is de wetgeving waarin staat beschreven wat een C.V. is. Het is belangrijk om te weten dat de onderneming ten minste uit twee vennoten moet bestaan. De beherende vennoot en de stille vennoot.   

Als student heb je waarschijnlijk geen groot startkapitaal. Een voordeel van een C.V. is dan dat de stille vennoot (geldschieter) geld investeert in jouw onderneming. Daarnaast is de stille vennoot niet toegestaan arbeid te verrichten binnen de C.V, waardoor je zelf als de beherende vennoot de leiding hebt en eindverantwoordelijke bent. Een nadeel van deze ondernemingsvorm is dat wanneer er twee of meer beherende vennoten zijn, omdat jij bijvoorbeeld met een vriend een C.V. gestart bent, beiden de leiding hebben zijn jullie allebei met jullie privévermogen aansprakelijk zijn. Op jullie privévermogen kan aanspraak gemaakt worden als jullie in geldproblemen belanden en niet meer aan jullie financiële verplichting kunnen voldoen. Het is belangrijk om te weten dat als jij alleen de beherende vennoot bent, er sprake is van een afgescheiden vermogen. Dit betekent dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op het privévermogen, wanneer je niet aan je financiële verplichtingen kan voldoen.  

Hierboven heb ik de voor- en nadelen voor de beherende vennoot (eigenaar) beschreven. Maar wat betekent het om een stille vennoot te zijn? Zoals ik eerder beschreven heb, is de stille vennoot degene die geld in de onderneming investeert. Een stille vennoot kan uit meerdere personen bestaan en er is geen minimaal bedrag dat ingelegd hoeft te worden. Een nadeel voor een stille vennoot kan zijn dat hij niet kan ingrijpen als de werkzaamheden niet naar zijn zin worden uitgevoerd. Hij is immers geen bestuurder. Een voordeel voor de stille vennoot is dat hij maximaal aansprakelijk is voor het geld dat hij in de onderneming heeft geïnvesteerd.   

Wanneer is het raadzaam om een C.V. op te richten:

  1. Als je jong bent en je familie wilt als stille vennoot geld investeren.
  2. Startende ondernemer waar anderen vertrouwen in hebben en daardoor bereid zijn om geld in het bedrijf te investeren.
  3. In de vastgoed industrie.
  4. Filmindustrie.
  5. Scheepsvaartindustrie.

Kortom een C.V. oprichten kan dus aantrekkelijk zijn voor een student die onvoldoende geld heeft en niet direct een lening kan of wil afsluiten bij de bank. Voor zowel de beherende als de stille vennoot zijn er voor- en nadelen. Om een goede keuze te maken, moet er een overweging gemaakt worden op basis van de voor- en nadelen.

Heb je hulp nodig, neem gerust contact met ons op!  

Leave a Reply