You are currently viewing Stichting

Stichting

Een van de eerste vragen die je jezelf moet stellen bij het oprichten van een onderneming is welke rechtsvorm het beste erbij past. Dit kan erg lastig lijken, aangezien er wel tien verschillende rechtsvormen zijn. Gelukkig zijn wij er om je op weg te helpen. Vorige keer hebben wij de commanditaire vennootschap (de CV) toegelicht. Ditmaal is de ondernemingsvorm de stichting aan de beurt. In deze blog zal het volgende aan bod komen: een aantal soorten organisaties die gebruik maken van de rechtsvorm stichting, de oprichting van een stichting en het bestuur van een stichting.

Soorten stichtingen
Om eerst te beginnen met een aantal voorbeelden van bekende organisaties die in de rechtsvorm van een stichting zijn gegoten: Amnesty International, Anne Frank Stichting, Dierenbescherming en KiKa. Als iemand denkt aan de rechtsvorm stichting, dan is de kans groot dat wordt gedacht aan het soort organisaties dat net werd opgesomd.
Wist je dat er ook andere soorten stichtingen zijn? Er zijn namelijk negen soorten stichtingen: (commerciële) stichting, stichting derdengelden (bijv. een notaris), SBBI-stichting (sociaal belang behartigende instelling, bijv. een zangkoor) en ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling, bijv. een kerk), éénpersoons-stichting, familiestichting, stichting administratiekantoor, testamentaire stichting en WTZi stichting (de Wet toelating zorginstellingen, bijv. medisch-specialistische zorg). In dit blog wordt er enkel stil gestaan bij de vereisten van een stichting in het algemeen.

Oprichting stichting
Voor het oprichten van een stichting heb je aan één persoon al genoeg. De oprichting moet verplicht ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien de stichting niet is ingeschreven, zal de bestuurder naast de stichting aansprakelijk zijn voor schulden van de stichting. In beginsel is een bestuurder niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij sprake is van wanbestuur. De oprichter van een stichting moet ook langs een notaris voor een notariële akte met daarin opgenomen de statuten van de stichting. In deze statuten moet een aantal dingen benoemd worden waaronder het doel van de stichting. Elke stichting dient namelijk een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel te hebben. Een stichting mag enkel winst maken als deze wordt gebruikt voor dit doel. Een stichting is beperkt belastingplichtig. Dit is ideaal voor commerciële op winst gerichte ondernemers, maar daar stelt de belastingdienst wel strikte voorwaarden aan.

Bestuur stichting
Een stichting heeft geen leden en bestaat dus enkel uit een bestuur en eventueel personeel. Deze bestuurders mogen samen of zelfstandig namens de onderneming contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren. Het bestuur is dus geheel tekenbevoegd. Zowel de bestuurder van een stichting als het personeel kan loon ontvangen. De bestuurder moet dan wel in loondienst zijn en het werk moet in verhouding staan tot de vergoeding. De stichting is niet verplicht tot het instellen van een toezichthoudend orgaan zoals een raad van toezicht of een raad van commissarissen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.

Samenvattend, als je een ondernemingsvorm wilt met een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel, hiervoor geld wilt ophalen, je medewerkers in loondienst wilt hebben en je wilt dat de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn, dan past de rechtsvorm stichting wellicht bij jouw onderneming.

Dit was de blog over de rechtsvorm stichting. Veel succes met het oprichten van jouw onderneming! Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met ons.

Leave a Reply