You are currently viewing <strong>B2B en B2C</strong>

B2B en B2C

B2B en B2C zijn veel gehoorde termen. Zowel marketingtechnisch als juridisch is het onderscheid tussen B2B en B2C belangrijk. In dit blog leggen we uit waarom.

Marketing
In de wereld van marketing onderscheidt men twee soorten doelgroepen: de B2B-doelgroep en de B2C-doelgroep.

B2B-doelgroep
De afkorting B2B staat voor Business-to-Business. Het gaat hierbij om bedrijven die goederen of diensten leveren aan andere bedrijven. De doelgroep in B2B-marketing beslist rationeel over een aankoop. Het gaat dan ook vaak om een product of een dienst die als investering wordt gezien. Wanneer een bedrijf verkoopt aan of samenwerkt met een ander bedrijf is het erg belangrijk om een nauwkeurig klantprofiel te schetsen en om zo goed mogelijk op de behoeftes en overwegingen van het bedrijf in te spelen. Betrouwbaarheid, professionaliteit en kennis zijn bij een B2B-verkoop van groot belang. Vaak is er namelijk meer nodig om een zakelijke klant dan een consument aan je te binden. Een B2B-verkoop is vaak kostbaar en van invloed op de omzet van het desbetreffende bedrijf. Een B2B-koper is op zoek naar efficiëntie. Als het gaat om B2B-marketing dan is social media belangrijker geworden. Onderzoek toont aan dat social media van onschatbare waarde zijn voor een bedrijf dat zich richt op B2B. Daarnaast zijn ook meer traditionele verkooptechnieken als beurzen nog steeds belangrijk.

B2C-doelgroep
De afkorting B2C staat voor Business-to-Consumer. Dit houdt in dat een bedrijf goederen of diensten levert aan consumenten. Een consument heeft doorgaans andere koopmotieven dan een bedrijf en laat emoties een grotere rol spelen bij de aankoopbeslissing. Consumenten zijn vaak op zoek naar aanbiedingen en promoties om aan hun wensen te voldoen. Zij schaffen een product of dienst aan voor eigen consumptie, niet ter ondersteuning van een bedrijfsproces. Vandaar dat een consument meer waarde hecht aan gemak. Voor de marketing gebruiken ook B2C-bedrijven vaak social media. Een effectief en veelgebruikt marketingmiddel is het adverteren via Facebook en Instagram.

Juridisch
Naast een marketingtechnisch verschil, bestaan er ook in het recht belangrijke verschillen tussen een B2B-overeenkomst en een B2C-overeenkomst.

B2B-overeenkomst
Een B2B-overeenkomst is een overeenkomst gesloten tussen bedrijven onderling. Een kenmerk van een B2B-overeenkomst is dat de contractspartijen veel vrijheid hebben. Onderdeel van de B2B-overeenkomst zijn algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mogen bedrijven onderling nagenoeg alles overeenkomen.

B2C-overeenkomst
Een B2C-overeenkomst wordt gesloten tussen een bedrijf en een consument. Bij het sluiten van een overeenkomst met een consument is het bedrijf aan strenge regels gebonden. Op basis van het Europees Recht heeft een consument wettelijke bescherming in een juridische verhouding tot een bedrijf. Dit vanwege de sterkere positie van een bedrijf. Algemene voorwaarden maken ook onderdeel uit van een B2C-overeenkomst. De bedingen die het bedrijf hierin mag vastleggen zijn aan strenge wettelijke beperkingen gebonden.

Juridische verschillen
Bedingen in een B2C-overeenkomst moeten voor de consument begrijpelijk worden opgesteld. Indien er twijfel is over de uitleg van een beding, geldt de meest gunstige uitleg voor de consument.
Het herroepingsrecht is verplicht in een B2C-overeenkomst. De consument heeft altijd het recht om de aankoop binnen 14 dagen te herroepen. Dit is niet verplicht in een B2B-overeenkomst.
Een consument mag nooit voor een onaangename verassing komen te staan. Vandaar dat in een B2C-overeenkomst prijzen altijd inclusief BTW moeten worden vermeld. In een B2B-overeenkomst mag het bedrijf hierover zelf een keuze maken.
In een B2B-overeenkomst is het niet verplicht de verzendkosten te vermelden. Dit is in een B2C-overeenkomst wel verplicht.

Grijze- en zwarte lijst
Daarnaast is in het Burgerlijk Wetboek een grijze- en zware lijst opgenomen. Deze lijsten gelden slechts voor B2C-overeenkomsten. De zwarte lijst bevat bedingen die per definitie onredelijk bezwarend zijn. De grijze lijst bevat bedingen die worden vermoedt onredelijk bezwarend te zijn. Een onredelijk bezwarend beding is een beding dat erg onredelijk is voor de consument en daarom niet in de overeenkomst mag worden opgenomen. Wanneer een beding in de zwarte- of grijze lijst is opgenomen, kan de consument een beroep doen op de vernietigbaarheid van dat beding. Op grond van de wet geldt de grijze- en zwarte lijst niet voor een B2B-overeenkomst.

Leave a Reply