You are currently viewing Wetsvoorstel thuiswerken

Wetsvoorstel thuiswerken

Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ is op 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal goedkeuren. Daarna zal de wet werken waar je wilt in werking treden. Met deze wetgeving wordt thuiswerken dus wettelijk vastgelegd.  

Kleine werkgevers uitgezonderd

De Wet werken waar je wilt geldt alleen voor werkgevers met tien of meer werknemers.

Wat houdt de Wet werken waar je wilt in?

De wet werken waar je wilt geeft aan werknemers meer mogelijkheden om zelf de arbeidsplaats te bepalen. De werkgever mag een verzoek om thuis te werken of op kantoor te werken in beginsel niet weigeren.

De werkgever moet een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang hebben om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen. De werkgever moet deze afwijzing voldoende motiveren. Hierbij zijn de redelijkheid en billijkheid bepalend.

Redelijkheid en billijkheid

De werkgever moet zijn en de belangen van de werknemer zorgvuldig afwegen. Hierbij speelt de verantwoordelijkheid van de werkgever, om aan de werknemer een veilige arbeidsplaats te bieden, een rol (art. 7:658 BW).

Een aantal vragen die hiervoor beantwoord dienen te worden, zijn:

 1. past het werk bij de arbeidsplaats?;
 2. hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?;
 3. laat specifieke wetgeving thuiswerken toe?;
 4. is er een thuiswerkplek beschikbaar?;
 5. welke invloed heeft de aanvraag op het teamgevoel op de werkvloer?;
 6. wordt de samenwerking in het team beïnvloed?;
 7. welke administratieve en financiële lasten zijn erbij betrokken?;
 8. kun je er een betere sociale ondernemer door worden?;
 9. heeft het effect op de mentale gezondheid van de werknemer?;
 10. kan de werknemer een betere balans krijgen tussen werk en privé?

Alleen van toepassing op thuisadres of kantooradres

De Wet werken waar je wilt geeft aan werknemers niet de mogelijkheid om overal te werken, waar de werknemer wilt. Alleen als de werknemer een verzoek indient voor werken vanaf het woonadres of op kantoor, is de werkgever in beginsel verplicht aan dit verzoek tegemoet te komen.

Echter, het woonadres mag niet buiten de Europese Unie liggen.


Eisen verzoek werknemer
Wilt de werknemer met succes een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats in kunnen dienen bij de werkgever, dan dient hij aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

 1. de werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn;
 2. het verzoek moet schriftelijk worden ingediend;
 3. het verzoek moet minimaal twee maanden van tevoren worden ingediend; en
 4. de werkgever moet minimaal een maand vóór de ingangsdatum schriftelijk reageren op het verzoek.

Tot slot
Samenvattend geeft het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt aan bepaalde werknemers de mogelijkheid, om bij de werkgever een verzoek in te dienen om thuis dan wel op kantoor te werken. De werkgever mag het verzoek alleen afwijzen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De werkgever dient hierbij de belangen van de werknemer en zichzelf zorgvuldig af te wegen en dit te motiveren.

Vragen 
Voor vragen over het wetsvoorstel, Wet werken waar je wilt, kan zowel telefonisch als via de mail contact op worden genomen met SJAK. Wij zullen u dan proberen te helpen met het oplossen van uw vraagstuk. 

Leave a Reply