You are currently viewing Verplichte verduurzaming kantoorgebouwen

Verplichte verduurzaming kantoorgebouwen

Voor kantoorgebouwen gelden diverse energie labels. Het meest energievriendelijke energielabel is A en de minst energievriendelijke is G.

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor kantoorgebouwen dat zij in beginsel minimaal over energielabel C moeten beschikken. Voldoet het gebouw niet aan deze eisen, dan mag het gebouw niet als kantoor worden gebruikt (Bouwbesluit 2012).

Hoe krijg ik een energielabel?

Veel kantooreigenaren of huurders hebben inmiddels al een energielabel. Mocht je nog niet, dan wel nog niet over een adequaat energielabel beschikken, dan moet je om een energielabel te krijgen een energieadviseur inschakelen. De energieadviseur stelt een energierapport op met daarin onder andere het energielabel. Ook is daarin een verduurzamingsplan opgenomen. Komt de energieadviseur tot het oordeel dat aan het gebouw een energielabel D tot en met G toekomt (een inadequaat energielabel), dan dienen aan het kantoorgebouw verduurzamingswerkzaamheden te worden verricht. Na de uitvoering daarvan dient opnieuw een energieadviseur in de arm te worden genomen, welke opnieuw een energierapport opmaakt. Pas als minimaal het energielabel C aan het gebouw is toegekend door de energieadviseur, dan kan het gebouw als kantoor worden gebruikt.

Uitzonderingen
1. De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) is kleiner dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
2. De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw bedraagt minder dan 100 m2 ;
3. Monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
4. Het kantoor wordt hoogstens 2 jaar gebruikt;
5. Het kantoorgebouw wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
6. Het kantoorgebouw gebruikt geen energie om het binnenklimaat te regelen; en
7. De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren hebben een terugverdientijd van meer dan 10 jaar.

Tot slot

Kortom, kantoorgebouwen kunnen in het bezit zijn van diverse energielabels. Indien een gebouw niet voldoet aan minimaal energielabel C, dan mag het gebouw niet als kantoor worden gebruikt. Echter, er gelden op deze regel uitzonderingen.

Vragen

Voor eventuele vragen, over verplichte verduurzaming van kantoorgebouwen, kan via de mail contact op worden genomen met SJAK. Wij zullen je dan proberen te helpen met het oplossen van het vraagstuk.

Leave a Reply