Hoe gaan wij te werk?

Je bent een (startende) ondernemer en je hebt een juridische vraag. Het team van SJAK voorziet je graag van een eerlijk, weloverwogen en vrijblijvend juridisch advies. Dit advies komt tot stand door allereerst via het intakeformulier, telefonisch of per e-mail een vraag in te sturen. De volgende stap is het inplannen van een intakegesprek, zodat wij jouw verhaal volledig in kaart kunnen brengen. Daarna gaan wij aan de slag met jouw juridische vraag. Tot slot zullen wij je van een compleet juridisch advies voorzien. Dit advies is gecontroleerd door een gespecialiseerde jurist uit de rechtspraktijk. Zo zorgen wij ervoor dat je altijd wegloopt met het professionele juridische advies wat jij verdient. 


Missie & Visie

Missie: De studenten van de juridische hogeschool geven in het kader van onderwijs en gecontroleerd door het werkveld laagdrempelig, persoonsgericht, hoogwaardig juridisch advies aan klanten van SJAK. Hierbij richten we ons op het inspireren, stimuleren en begeleiden van de student.

Visie: We zetten stevig in op interactie met de klant, de studenten en de docenten. Hierdoor leveren we professionele juridische adviezen af en dragen we permanent bij aan de doorontwikkeling van het onderwijs. SJAK is een advieskantoor, dat opleidt tot bekwame juristen: onafhankelijk, ondernemend, onderzoekend, flexibel, innovatief en maatschappelijk betrokken.


Kernwaarden

Betrokken: Wij zorgen dat studenten echt betrokken zijn en meedenken met de klant. Door persoonsgericht te werk te gaan, we streven ernaar klant te voorzien van het juiste, op maat gemaakte juridische advies.

Ontwikkelingsgericht: Wij richten ons op het afleveren van bekwame juristen, door het ontwikkelen van de student. Hierbij zal persoonlijk contact en praktijkgericht werken centraal staan. Het recht is continu in ontwikkeling. Onze studenten zullen daarom zorg dragen dat het advies is gebaseerd op de meest recente huidige wet- en regelgeving.

Omgevingsgericht: Gedurende de opleiding leren de studenten de theoretische kennis toe te passen in de praktijk. SJAK inspireert en daagt de studenten uit. Ze krijgen de kans om zichzelf tot een juridische professional te ontwikkelen en met realistische vraagstukken om te gaan. Dit alles zorgt er voor dat zij in aanraking komen met het echte werkveld.


Organisatie & Partners

SJAK is in 2018 opgericht door een groep studenten van de Juridische Hogeschool onder begeleiding van Frank Klaassen. SJAK bestaat uit een bestuur van drie studenten en de adviseurs zijn studenten van de Juridische Hogeschool. De studenten van de SJAK worden begeleid door enkele docenten van de Juridische Hogeschool. Daarnaast wordt het werk gecontroleerd door het werkveld onze juridische partners.

Het advieskantoor werkt samen met maar ook voor: het Centrum voor Ondernemers van Fontys, de Rechtsbundel en gemeente Tilburg.


Rechtsgebieden

Ondernemen is een proces van vallen en opstaan. Zit u in een lastige situatie dan helpen we u graag weer overeind. Door middel van een bedrijfsscreening door het oog van een ambitieuze leerling. Kunnen wij u adviseren welke mogelijkheden u heeft om in zwaar weer toch de juiste koers te houden.

Het kan gebeuren dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die iemand anders heeft geleden, of dat u zelf schade lijdt en deze terug wilt vorderen. In dat geval is het aansprakelijkheidsrecht van toepassing. Mocht u hieromtrent een vraag hebben, helpen wij u graag verder.

Niet alleen als werknemer in dienst bij een werkgever, maar ook als (startende) ondernemer is kennis van het arbeidsrecht van belang. Wij helpen graag bij zaken zoals een arbeidsovereenkomst, ontslag, ziekte, arbeidsvoorwaarden en overeenkomsten die een zzp-er aan gaat.

Het kan voorkomen dat de overheid een beslissing neemt en dat u het daar niet mee eens bent. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een vergunning die wordt afgewezen. In dit soort gevallen helpen onze studenten graag het indienen van bezwaar, of zelfs beroep. Zij kunnen alles vertellen over de mogelijkheden die er zijn tegen de besluiten van een overheidsinstantie.

Dit rechtsgebied regelt voornamelijk de totstandkoming van overeenkomsten, wanneer deze geldig zijn en wat de gevolgen zijn als een overeenkomst niet wordt nagekomen. Als ondernemer zult u waarschijnlijk regelmatig te maken hebben met koop- en verkoopovereenkomsten. Ook samenwerkingsovereenkomsten kunnen een onderdeel zijn. Bij deze en andere overeenkomsten denken wij graag met u mee.

In de wet is vastgelegd welke administratie ondernemingen moeten voeren en wat daar precies mee moet gebeuren. SJAK zet deze zaken graag op een rijtje en kan hieromtrent uiteraard adviseren.

Het goederenrecht is ook onderdeel van het vermogensrecht. Wij helpen graag bij vraagstukken omtrent bijvoorbeeld de verkrijging, overdracht of overgang van eigendom, roerend en onroerende zaken en het vestigen van zekerheden.

Uw eigen werk of idee kunt u beschermen via dit rechtsgebied. Anderen mogen dit dan slechts gebruiken als u daar toestemming voor geeft. Onder het intellectueel eigendomsrecht vallen onder andere het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Heeft u een uniek concept? Dan helpen wij u graag verder met het beschermen hiervan.

Niet alleen bij het oprichten van een nieuwe onderneming komt het ondernemingsrecht kijken, ook daarna blijft dit rechtsgebied een grote rol spelen. Vragen omtrent het kiezen van een rechtsvorm, het wijzigen van statuten, het overdragen van aandelen en het overnemen of fuseren van ondernemingen zijn vragen waar de studenten van SJAK een uitgebreid advies over kunnen geven.

De producent of de fabrikant is volgens de wet aansprakelijk in het geval dat er schade wordt veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Hier gelden echter verschillende regels voor. Mocht u hier mee te maken krijgen, kunnen wij u voorzien van een advies met de te nemen stappen.

Het verbintenissenrecht is onderdeel van het vermogensrecht en omvat alle overeenkomsten die partijen met elkaar sluiten. Als u vragen heeft betreffende de totstandkoming, inhoud of de beëindiging van een overeenkomst en de algemene voorwaarden, kunnen wij u daar bij helpen. Ook kunnen wij u adviseren als een overeenkomst niet wordt nagekomen.